Gặp gỡ trực tiếp đại diện các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học và tập đoàn giáo dục toàn cầu.

Vui lòng liên hệ đăng ký tham dự hội thảo qua điện thoại hoặc tích vào ô Đăng ký để nhận thông tin nhắc nhở về lịch hội thảo sắp diễn ra

  • Văn phòng Hà Nội +84 (24) 3765 9999 hoặc email: hanoi@vtcorp.vn
  • Văn phòng Hồ Chí Minh +84 (28) 3823 1111 hoặc email: hcm@vtcorp.vn
  • VTCORP 1
  • VTCORP 1
  • VTCORP 1
  • VTCORP 1
  • VTCORP 1
  • VTCORP 1
Ngày Giờ Hội Thảo Nội dung Địa điểm Đăng ký
15-Nov 09:00-11:00 Gặp gỡ đại diện University of Cumbria Văn phòng Tư vấn du học VTCorp Hồ Chí Minh: P39.10 - Landmark1 -Vinhomes Central Park - 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
13-Nov 10:00-12:00 Gặp gỡ đại diện Bath Spa University Văn phòng Tư vấn du học VTCorp Hồ Chí Minh: P39.10 - Landmark1 -Vinhomes Central Park - 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
08-Nov 11:00-12:00 Gặp gỡ đại diện trường University of Lincoln Văn phòng Tư vấn du học VTCorp - Villa 16a Nguyễn Biểu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
07-Nov 15:30-16:30 Gặp gỡ đại diện trường University of Gloucestershire Văn phòng tư vấn du học VTCorp - Villa 16a Nguyễn Biểu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
02-Nov 14:00-16:00 Gặp gỡ đại diện University of Hull Văn phòng Tư vấn du học VTCorp Hồ Chí Minh: P39.10 - Landmark1 -Vinhomes Central Park - 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
01-Nov 14:00-16:00 Gặp gỡ đại diện Informatic Academy Singapore Văn phòng Tư vấn du học VTCorp Hồ Chí Minh: P39.10 - Landmark1 -Vinhomes Central Park - 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
27-Oct 10:00-12:00 Gặp gỡ đại diện Fullsail University Văn phòng Tư vấn du học VTCorp Hồ Chí Minh: P39.10 - Landmark1 -Vinhomes Central Park - 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
12-Oct 10:30-12:30 Idea Vietnam Văn phòng Tư vấn du học VTCorp Hồ Chí Minh: P39.10 - Landmark1 -Vinhomes Central Park - 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
11-Oct 11-10-2017 10:00-11-10-2017 12:00 Gặp gỡ Đại diện RGU Văn phòng Tư vấn du học VTCorp Hồ Chí Minh: P39.10 - Landmark1 -Vinhomes Central Park - 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
10-Oct 15:00-17:00 Gặp gỡ đại diện trường St Lawrence College Văn phòng Tư vấn du học VTCorp Hồ Chí Minh: P39.10 - Landmark1 -Vinhomes Central Park - 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
10-Oct 10:00-12:00 Gặp gỡ đại diện trường Bosworth Independet College Văn phòng Tư vấn du học VTCorp Hồ Chí Minh: P39.10 - Landmark1 -Vinhomes Central Park - 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
09-Oct 16:00-18:00 Gặp gỡ đại diện trường Newcastle College Văn phòng Tư vấn du học VTCorp Hồ Chí Minh: P39.10 - Landmark1 -Vinhomes Central Park - 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
06-Oct 09:30-10:30 Gặp gỡ đại diện trường London South Bank University Văn phòng Tư vấn du học VTCorp Hà Nội: Villa 16A, Nguyễn Biểu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
06-Oct 14:00-15:00 Gặp gỡ đại diện trường University College Birmingham Văn phòng Tư vấn du học VTCorp Hà Nội: Villa 16A, Nguyễn Biểu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
05-Oct 16:30-17:30 Gặp gỡ đại diện trường Bosworth Independent College Văn phòng Tư vấn du học VTCorp Hà Nội: Villa 16A, Nguyễn Biểu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
04-Oct 17:00-18:00 Gặp gỡ đại diện trường University of Bradford Văn phòng Tư vấn du học VTCorp Hà Nội: Villa 16A, Nguyễn Biểu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
04-Oct 16:00-17:00 Gặp gỡ đại diện trường Bangor University Văn phòng Tư vấn du học VTCorp Hà Nội: Villa 16A, Nguyễn Biểu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
04-Oct 10:00-12:00 Gặp gỡ đại diện trường Robert Gorden University Văn phòng Tư vấn du học VTCorp Hà Nội: Villa 16A, Nguyễn Biểu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
03-Oct 03-10-2017 14:30-03-10-2017 16:30 Gặp gỡ đại diện trường Manchester Metropolitan University Địa Điểm: Văn phòng Tư vấn du học VTCORP Hồ Chí Minh: Lầu 4, 44 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1.
02-Oct 02-10-2017 15:00-02-10-2017 17:00 Gặp gỡ Đại diện trường ĐH Bangor Địa Điểm: Văn phòng Tư vấn du học VTCORP Hồ Chí Minh: Lầu 4, 44 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1.
Giới Thiệu Học Bổng Pro-Face Đối Tác Channel Liên hệ