USCIS đạt chỉ tiêu visa CW-1 cho năm tài chính 2018

Vào ngày 25 tháng 5 năm 2017, USCIS đã nhận được đủ số lượng đơn xin visa tại CNMI dành cho người lao động chuyển tiếp CW-1, đạt giới hạn số lượng tối đa. Mặc dù mức giới hạn năm 2018 chưa được thiết lập theo quy định, nhưng sẽ ít hơn 12.998 công nhân được đặt ra cho năm 2017.

USCIS sẽ ban hành hướng dẫn tiếp theo khi giới hạn năm 2018 được ấn định và có thể công bố ngày nhận cuối cùng. Bởi vì ngày nhận cuối cùng sẽ phụ thuộc vào giới hạn năm tài chính 2018, cũng có thể USCIS sẽ không chấp nhận một số đơn kiện nhận được vào hoặc trước ngày 25 tháng 5 năm 2017.

Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chỉ tiêu đạt được

USCIS sẽ từ chối đơn yêu cầu CW-1 được nộp vào hoặc sau ngày 26 tháng 5 năm 2017 yêu cầu ngày bắt đầu làm việc trước ngày 1 tháng 10 năm 2018. Điều này bao gồm đơn yêu cầu gia hạn thời hạn lưu trú tuân thủ giới hạn CW-1. Lệ phí nộp hồ sơ sẽ được trả lại với đơn khởi kiện từ chối CW-1.

Nếu USCIS từ chối đơn xin gia hạn, những người hưởng lợi được liệt kê trong đơn kiện đó không được phép làm việc quá thời hạn hiệu lực của đơn kiện đã được thông qua trước đó. Do đó, những người hưởng lợi bị ảnh hưởng, bao gồm bất kỳ thành viên nào của CW-2 trong một người không di dân CW-1, phải rời khỏi Cộng đồng Quần đảo Bắc Mariana (CNMI) trong vòng 10 ngày sau khi hết hạn hiệu lực CW-1, trừ khi họ có một số ủy quyền khác Để duy trì theo luật nhập cư Hoa Kỳ.

Đơn kiện phụ thuộc vào CW-1

Các loại sau đây của Mẫu I-129CW, Đơn yêu cầu một Người lao động chuyển tiếp không chuyển đổi từ CNMI thường phải chịu khoản phí giới hạn CW-1:

  • Đơn xin việc làm mới;
  • Đơn Gia hạn thời gian lưu lại .

Tất cả nhân viên CW-1 đều phải trả khoản phí này  trừ khi  nhân viên đã được tính vào số tiền này trong cùng một năm tài chính. Năm tài chính của chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 và kết thúc vào ngày 30 tháng 09.

 

Nguồn: ditru.com.vn

 

Để biết thêm chi tiết về khóa học và cơ hội học bổng, vui lòng liên hệ:

Vietnam Talent Corporation (VTCORP)

HỒ CHÍ MINH: số 44 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

SĐT: +84 (8) 3823 1111

          +84 1257 68 8668

          +84 (8) 38222388

Skype: vtcorp.hcm

Email: hcm@vtcorp.vn

HÀ NỘI: 16A Nguyễn Biểu,Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

SĐT: +84 (4) 3765 9999

         +84 96 96 23 888

         +84 (4) 3734 9955

Skype: duhoc_hanoi

Email:hanoi@vtcorp.vn 

Giới Thiệu Học Bổng Pro-Face Đối Tác Channel Liên hệ