1. Giáo dục sau đại học
Giáo dục sau đại học có thể có nhiều loại bằng cấp khác nhau. Loại bằng phổ biến nhất bao gồm Thạc sĩ (MA), Thạc sĩ khoa học (MS), Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA), Thạc sĩ nghệ thuật (MFA), Thạc sĩ luật học (J.D), Thạc sỹ khoa học xã hội (MSW)…Loại bằng cấp cao nhất là Tiến sĩ trong nhiều lĩnh vực.

Bằng Thạc sĩ là loại bằng cấp sau đại học được cấp thường xuyên nhất. Thường phải mất 2 đến 3 năm để hoàn thành chương trình học nhưng bạn cũng có thể chỉ mất một năm là có được bằng Thạc sĩ. Bằng Thạc sĩ thường đòi hỏi bạn phải hoàn thành 6 đến 8 môn học, ngoài việc phải có một dự án hoặc viết luận văn.

Bằng Tiến sĩ thường yêu cầu từ 5 đến 7 năm học tập sau khi có bằng cử nhất. Có thể mất ít thời gian hơn để lấy bằng Tiến sĩ nếu bạn đăng ký tham gia một chương trình học sau khi đã lấy bằng Thạc sĩ.

2. Giáo dục đại học 
Bằng cử nhân thường yêu cầu học trong 4 năm. Nhiều sinh viên hoàn thành hai năm học đầu tiên ở trường dự bị đại học rồi lấy bằng Đại cương, và sau đó chuyển sang trường đại học theo hệ 4 năm để hoàn thành 2 năm còn lại cho bằng cử nhân.

Chương trình Cao đẳng cộng đồng 2 năm dành cho học sinh, sinh viên có tuổi từ 18 – 22, điểm trung bình các môn văn hóa 7.0, trình độ tiếng Anh TOEFL iBT 71, với những học sinh chưa đủ trình độ tiếng Anh sẽ học thêm tiếng Anh tại Mỹ trước khi bắt đầu khoá học chính. Với chương trình này bạn sẽ tiết kiệm được chi phí cho 2 năm đầu của đại học.

Chương trình học kép lớp 12 và Cao đẳng cộng đồng dành cho học sinh học lớp 11, học sinh sẽ học chương trình lớp 12 song song với chương trình Cao đẳng Cộng đồng. Sau 2 năm bạn sẽ được nhận bằng tốt nghiệp phổ thông trung học và bằng cao đẳng để chuyển tiếp vào các trường đại học học tiếp năm thứ 3, 4 để lấy bằng đại học. Chương trình này sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí. Học phí: 7.300 - 7.500 USD/ năm.

Năm học ở Mỹ thường bắt đầu vào tháng 9 và kết thúc vào tháng 5 hoặc 6 năm sau.

3. Giáo dục trung học
Chương trình phổ thông trung học ở Mỹ là chương trình 12 năm. Các lớp học tương ứng với các lớp học ở Việt Nam. Mỹ có trên 10.000 trường phổ thông trung học nhận học sinh quốc tế từ 15 tuổi trở lên. Học phí trung bình: 6.500 - 21.000 USD/ năm.

Lưu ý: Bằng tú tài, cao đẳng và đại học ở Việt Nam (cả chính quy và tại chức) đều được các trường đại học ở Mỹ công nhận. Vì vậy, sinh viên Việt Nam sẽ không phải học thêm các lớp chuẩn hoá hay 1 năm dự bị trước khi vào đại học như ở một số nước khác. Ngoài ra sinh viên Việt Nam cũng có thể “chuyển” kết quả một số môn đã học tại các trường CĐ/ ĐH ở Việt Nam sang một số trường cao đẳng và đại học ở Mỹ.

 

Giới Thiệu Học Bổng Pro-Face Đối Tác Channel Liên hệ