NGƯỜI VIỆT ĐANG CHI KHOẢNG 3 TỈ USD/ NĂM ĐỂ HIỆN THỰC HÓA GIẤC MƠ DU HỌC

Với chi phí trung bình 20.000 USD/người/năm, người Việt Nam đang chi trả khoảng 3 tỉ USD/năm để hiện thực hóa giấc mơ du học cho con em họ trên toàn thế giới.

Với chi phí trung bình 20.000 USD/người/năm, người Việt Nam đang chi trả khoảng 3 tỉ USD/năm để hiện thực hóa giấc mơ du học cho con em họ trên toàn thế giới.

Hiện Việt Nam có khoảng 150.000 người đang học tập ở nước ngoài, trong đó khoảng 90% du học sinh đi học bằng nguồn kinh phí tự túc.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số lượng du học sinh đi học nhiều nhất ở Nhật Bản khoảng 60.000 người, tiếp theo là Australia, Mỹ, Trung Quốc, Anh và Pháp.

Với chi phí trung bình 20.000 USD/người/năm, người Việt Nam đang chi trả khoảng 3 tỉ USD/năm để hiện thực hóa giấc mơ du học cho con em họ trên toàn thế giới. Tốn kém là như vậy nhưng đây vẫn được xác định là ưu tiên số 1, là khoản đầu tư dài hạn cho tương lai của nhiều gia đình có mức thu nhập trung lưu ở Việt Nam.

 
Giới Thiệu Học Bổng Pro-Face Đối Tác Channel Liên hệ