Phần Lan thu học phí sinh viên quốc tế từ năm 2017

Sinh viên quốc tế (ngoài khu vực châu Âu) đăng ký học tại Phần Lan theo bậc đại học và cao học từ tháng 8/2017 sẽ bắt đầu bị thu học phí.

Theo Study in Finland, Chính phủ Phần Lan quyết định thu học phí đối với sinh viên quốc tế ngoài khu vực châu Âu bắt đầu từ tháng 8/2017. Sinh viên đã nhập học trước thời gian này vẫn được miễn phí. Học phí áp dụng cho các chương trình cử nhân hoặc thạc sĩ bằng tiếng Anh. Trình độ nghiên cứu tiến sĩ hoặc các chương trình bằng tiếng Phần Lan hoặc tiếng Thụy Điển sẽ không tính phí.

Phần Lan sắp tới không còn miễn giảm học phí đại học và cao học cho sinh viên ngoài khu vực châu Âu nữa. Ảnh: ​Satu Haavisto

Mức phí được xác định độc lập bởi các cơ sở học tập, rơi vào khoảng 5.000- 20.000 euro mỗi năm. Thậm chí một cơ sở có thể áp dụng mức phí hàng năm khác nhau phụ thuộc vào khóa học.

Sinh viên ưu tú có cơ hội nhận được học bổng từ các trường học thu phí, có thể miễn phí toàn bộ hoặc một phần hay hoàn lại dựa trên hiệu quả học tập. Một số học bổng cá nhân có thể bao gồm trợ cấp chi phí sinh hoạt.

Phiêu Linh

Giới Thiệu Học Bổng Pro-Face Đối Tác Channel Liên hệ