Hệ thống giáo dục của Úc cũng có những nét tương đồng như của Việt Nam. Trẻ em cũng bắt đầu đến trường từ năm 6 tuổi và hoàn tất chương trình giáo dục phổ thông trong vòng 12 năm.

Điểm nổi bật của hệ thống giáo dục Úc là đa dạng chương trình học và chất lượng đào tạo. Các trường đại học và cơ sở giáo dục đại học của Úc cung cấp những chương trình lấy bằng cử nhân và các văn bằng đại học ở nhiều chuyên ngành khác nhau. 

Các cơ sở giáo dục và đào tạo nghề (VET) của Úc mang đến cho sinh viên cơ hội đào luyện kỹ năng trong những môi trường thực tế và mô phỏng. Thêm vào đó, với nhiều chuyên ngành đa dạng khác nhau, sinh viên sẽ có lợi thế về chuyên môn trong môi trường làm việc thực tế của họ sau này.

Bằng cấp của Úc được công nhận trên thế giới, mang tính thực tiễn cao và mở rộng triển vọng nghề nghiệp cho tương lai. 

Giới Thiệu Học Bổng Pro-Face Đối Tác Channel Liên hệ