CRANFIELD UNIVERSITY

CRANFIELD UNIVERSITY

1. Địa điểm:

- Trường có 2 cơ sở nằm tại Cranfield ở Bedfordshire và Shrivenham ở Wiltshire.

2. Đặc điểm nổi bật:

- Đứng thứ 3 tại UK về nghiên cứu cơ khí, hàng không và chế tạo máy;

- Đứng trong top 5 các học viên nghiên cứu tại UK

- Trường có 85% nghiên cứu được thế giới công nhận (RAE 2009)

- Trường có 93% sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm trong vòng 6 tháng.

3. Các ngành học nổi bật:

- Aerospace

- Environment

- Health

- Management

- Energy

Giới Thiệu Học Bổng Pro-Face Đối Tác Channel Liên hệ