Brighton University

BRIGHTON UNIVERSITY

1. Địa điểm:

- Nằm ở thành phố Brighton, Eastbourne và Halsting của nước Anh

- Trường có 5 khu học xá lớn : Eastbourne campus, Grand Parade campus (Brighton), Falmer campus (Brighton), Grand Parade campus (Brighton), Hastings campus

2. Đặc điểm nổi bật:

- Thành lập vào  năm 1992 , trường hiện có hơn 23.000 sinh viên, trong đó trên 1.400 sinh viên mang quốc tịch của 100 quốc gia khác nhau.

- Đạt kỷ lục về trường có số lượng sinh viên tìm được việc làm tại Anh sau khi tốt nghiệp lên đến 94%

- Xếp thứ 3 trong Top 10 trường Đại học hiện đại của nước Anh

3. Các ngành học nổi bật:

       - Business

       - Law

       - Social Sciences

       - Art and Design

      - Media and Communications

Giới Thiệu Học Bổng Pro-Face Đối Tác Channel Liên hệ