BATH SPA UNIVERSITY

 BATH SPA UNIVERSITY

1. Địa điểm:

- Đặt tại thành phố Bath­_Một thành phố du lịch nằm ở phía Tây Nam nước Anh

- Trường có năm khu vực dạy học chính đặt tại: Rush Hill, Sion Hill, Newton Park, Corsham, Hartham Park cùng với các khu kí túc xá và các văn phòng thư viện ở khu vực xung quanh

2. Đặc điểm nổi bật:

- Trường được thành lập cách đây 160 năm với lịch sử giảng dạy các môn học nghệ thuật biểu diễn. Trường mới được cấp danh hiệu trường đại học chính thức vào năm 2005

- Là trường hàng đầu trong lĩnh vực giảng dạy về văn hóa, nghệ thuật, giáo dục và lịch sử

3. Các ngành học nổi bật:

- BA Business and Management

- BA Graphic Communication

- MA Brand Development

- MA Health Studies

- MA Communication Design

Giới Thiệu Học Bổng Pro-Face Đối Tác Channel Liên hệ