Học Bổng Trường Đại Học Roehampton

Chúng tôi mong muốn giúp đỡ nhiều sinh viên có cơ hội học tập tại Roehampton. Đó là lí do tại sao hằng năm, chúng tôi cung cấp những học bổng dành cho những sinh viên đại học ưu tú.

 

Học bổng dành cho sinh viên đại học quốc tế

Chúng tôi mong muốn giúp đỡ nhiều sinh viên có cơ hội học tập tại Roehampton. Đó là lí do tại sao hằng năm, chúng tôi cung cấp những học bổng dành cho những sinh viên đại học ưu tú.

Chương trình học bổng quốc tế của phó hiệu trưởng

Tất cả các sinh viên đại học không thuộc Vương quốc Anh hoặc Liên minh Châu Âu có bằng cấp,chứng chỉ  đáp ứng được tiêu chuẩn trong bảng dưới đây sẽ nhận được phần thưởng lớn từ chương trình học bổng quốc tế của phó hiệu trưởng.

Tiêu chuẩn

Sinh viên đại học không thuộc Vương quốc Anh hoặc Liên minh Châu Âu ứng tuyển để theo học bằng cử nhân tại trường. Các ứng viên phải hoàn thành các tiêu chuẩn dưới đây. Các nghiên cứu sinh ở nước ngoài và sinh viên trao đổi không đủ tiêu chuẩn.

Hạng A

Hạng B

 

Chứng chỉ tiếng anh

6.5 IELTS hoặc tương đương

6.0 IELTS trong đó kĩ năng viết tối thiểu 6.0 *

Bằng tú tài quốc tế

27 điểm

25 điểm

TOEFL iBT

89

80

Trình độ hạng A của Vương quốc Anh

320 điểm thuế

280 điểm thuế

Tiêu chuẩn quốc tế

Thành tích học tập cao*

Thành tích học tập tốt*

Số lượng

Hạng A: giảm £1,000 học phí trong năm 2016/2017 nhập học

Hạng B: giảm £500 học phí trong năm 2016/2017 nhập học

Ứng tuyển

Bạn không cần ứng tuyển học bổng này – những sinh viên đủ tiểu chuẩn sẽ được tự động đánh giá.

Liên kết

Học bổng này chỉ liên kết với học bổng Santander, học bổng thể thao và học bổng âm nhạc Roehampton.

Thông tin chi tiết

Liên hệ: scholarships@roehampton.ac.uk

Học bổng âm nhạc Roehampton

Tiêu chuẩn

   Các học bổng này dành  cho tất cả toàn thời gian Roehampton sinh viên đến từ tất cả các ngành .
   Các ứng viên phải :

– Hỗ trợ đẩy mạnh các chương trình âm nhạc ở Roehampton;
– Hợp tác với các nhạc sĩ khác ở Roehampton;
– Sẵn sàng trình diễn trong mỗi kĩ học ở Roehampton, tất cả cá sự kiện cố định ở trường và các sự kiện ngày lễ (ngoại trừ các sinh viên nghiên cứu mở rộng ra nước ngoài).

Các thành viên phải được kết nạp vào một chương trình được giảng dạy tại trường.

 

Số lượng

£1200 tiền mặt

Ứng tuyển

-Nêu chi tiết lí do tại sao bạn ứng tuyển và xuất học bổng được sử dụng cho việc gì;

- CV nêu vắn tắt về những kinh nghiệm về lĩnh vực âm nhạc của bạn đến nay;

- Một buổi thử giọng (nhạc cụ/ giọng hát).

 

Liên kết

Học bổng này chỉ có thể kết hợp với học bổng quốc tế của phó hiệu trưởng.

Thông tin chi tiết

Liên hệ: MusicDirector@roehampton.ac.uk

Học bổng thể thao

Tiêu chuẩn

Các suất học bổng dành cho tất cả học sinh toàn trường Roehampton . Các thành viên phải tham gia một chương trình được giảng dạy tại trường.

Số lượng

   – Các suất học bổng trị giá từ £ 500 - £ 1500 mỗi năm học.

–.Các hỗ trợ khác giúp bạn quản lí việc học với các hoạt động thể thao.
–thành viên phòng tập gym ROEActive

Ứng tuyển

Xem trang Scholarship for Sporting Excellence để biết thêm chi tiết và cách thức ứng tuyển

Hạn nộp hồ sơ: 30/9/2016

Liên kết

Học bổng này chỉ có thể kết hợp với học bổng quốc tế của phó hiệu trưởng.

Thông tin chi tiết

Liên hệ: James Ayres qua  j.ayres@roehampton.ac.uk hoặc 0208 392 3703.

Sau đại học

Liên kết với các đối tác như Sacred Heart và Santander, trường đại học có rất nhiều xuất học bổng từ giảm học phí và cấp chỗ ở đến các học bổng nghiên cứu, âm nhạc và thể thao nước ngoài.

Học bổng dành cho nguyên sinh viên

Tiêu chuẩn

Tất cả các nguyên học sinh của Anh, Châu Âu và quốc tế đang cầm trên tay tấm bằng đại học Roehampton hay bằng sau đại học và những ai học tập tại đây trong một chương trình trao đổi hay học tập nước ngoài muốn quay lại trường đại học Roehampton để học lên cao. Các ứng viên phải tham gia một chương trình giảng dạy ở trường.

Miễn giảm đối với: 
–sinh viên đại học đang hướng tới một khóa PGCE
–Tất cả các nguyên học sinh từ các khóa học ngắn hạn bao gồm Pre-sessional, International Foundation Certificate, Pre-masters Certificate, Foundation Degree, CPD.

Miễn giảm không áp dụng khi liên kết với học bổng của phó hiệu trưởng dành cho sinh viên quốc tế và được áp dụng thay thế học bổng của phó hiệu trưởng ( hiện tại là £1,000 and £500)

 

Số lượng

Giảm 20% học phí.

Ứng tuyển

Bạn không cần ứng tuyển học bổng này – người đủ tiêu chuẩn sẽ được tự động đánh giá

Liên kết

Học bổng này liên kết với học bổng về thể thao, âm nhạc Roehampton

Thông tin chi tiết

Liên hệ: scholarships@roehampton.ac.uk

Chương trình học bổng quốc tế của phó hiệu trưởng

Tất cả cá sinh viên sau đại học đủ tiêu chuẩn không thuộc Vương quốc Anh hay Châu Âu đáp ứng được tiêu chuẩn nêu ra dưới đây sẽ nhận được một phần thưởng lớn từ chương trình học bổng quốc tế của phó hiệu trưởng.

Tiêu chuẩn

Sinh viên sau đại học không thuộc Vương quốc Anh hay Liên minh châu Âu đang ứng tuyển để theo học bằng sau đại học tại trường. Ứng viên phải đáp ứng được những tiêu chuẩn dưới đây

Hạng A

Hạng B

Chứng chỉ tiếng anh

7.0 IELTS hoặc tương đương

6.5 IELTS hoặc tương đương

Bằng đại học ở Anh

2:1

2:2

Tiêu chuẩn quốc tế

Thành tích học tập cao*

Thành tích học tập tốt*

Số lượng

Hạng A: Miễn trừ £1,000 học phí trong năm 2016/17 nhập học. Học bổng sẽ được trả trong năm học thứ nhất

Hạng B: Miễn trừ £500 học phí trong năm 2016/17 nhập học. Học bổng sẽ được trả trong năm học thứ nhất

Ứng tuyển

Bạn không cần ứng tuyển học bổng bổng này – thí sinh đủ tiêu chuẩn sẽ được tự động đánh giá.

Liên kết

Học bổng này liên kết với học bổng Santander, học bổng âm nhạc Roehampton và học bổng thể thao

Thông tin chi tiết

*Xem thêm country-specific requirements.

Liên hệ: scholarships@roehampton.ac.uk

Học bổng âm nhạc Roehampton

Đại học Roehampton cung cấp học bổng âm nhạc để giúp sinh viên đại học và sau đại học phát triển tài năng qua các bài giảng, khóa học hay mua các thiết bị cần thiết (nhạc cụ/ dây đàn/ bản sheet,..). Đổi lại, học bổng âm nhạc nâng cao đời sống văn hóa của trường học qua các bài trình diễn và làm giàu cho trường bằng các sự kiện được lựa chọn bởi những người đứng đầu.

Tiêu chuẩn

   Các học bổng này dành  cho tất cả các sinh viên toàn thời gian Roehampton đến từ tất cả các ngành .
   Các ứng viên phải :

– Hỗ trợ đẩy mạnh các chương trình âm nhạc ở Roehampton;
– Hợp tác với các nhạc sĩ khác ở Roehampton;
– Sẵn sàng trình diễn trong mỗi kĩ học ở Roehampton, tất cả cá sự kiện cố định ở trường và các sự kiện ngày lễ (ngoại trừ các sinh viên nghiên cứu mở rộng ra nước ngoài).

Các thành viên phải tham gia vào một chương trình được giảng dạy tại trường.

Số lượng

£1200 tiền mặt

Ứng tuyển

-Nêu chi tiết lí do tại sao bạn ứng tuyển và suất học bổng được sử dụng cho việc gì;

- CV nêu vắn tắt về những kinh nghiệm về lĩnh vực âm nhạc của bạn đến nay;

- Một buổi thử giọng (nhạc cụ/ giọng hát).

Liên kết

Học bổng này kết hợp với chiết khấu đối với nguyên sinh viên, học bổng quốc tế của phó hiệu trưởng và học bổng dành cho các thành tích xuất sắc

Thông tin chi tiết

Liên hệ: Roehampton Music Director here

Học bổng thể thao

Tiêu chuẩn

Học bổng áp dụng đối với tất cả các sinh viên toàn thời gian ở trường Roehampton. Ứng viên phải tham gia một trương trình giảng dạy trong trường

Số lượng

– Học bổng trị giá  £500 - £1500 một năm học 
–Hỗ trợ khác giúp bạn quản lí việc học tâp với các hoạt động thể thao
– Thành viên phòng tập gum ROEActive

Ứng tuyển

Xem thêm trang Scholarship for Sporting Excellence để biết thêm thông tin và cách ứng tuyển

Hạn nộp hồ sơ: 30/9/2016

Liên kết

Học bổng này kết hợp với chiết khấu đối với nguyên sinh viên, học bổng quốc tế của phó hiệu trưởng và học bổng dành cho các thành tích xuất sắc.

Thông tin chi tết

Liên hệ: James Ayres qua james.ayres@roehampton.ac.uk hoặc 0208 392 3703. 

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận hỗ trợ làm hồ sơ xin nhập học xin vui lòng liên hệ:

VIETNAM TALENT CORPORATION VTCORP - VĂN PHÒNG TƯ VẤN DU HỌC TRÍ TUỆ VIỆT

Hồ Chí Minh: số 44 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

SĐT:  +84 (8) 3823 1111

          +84 1257 68 8668

          +84 (8) 38222388

Skype: vtcorp.hcm

Email: hcm@vtcorp.vn

Hà Nội: 16A Nguyễn Biểu,Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

SĐT: +84 (4) 3765 9999

         +84 96 96 23 888

         +84 (4) 3734 9955

Skype: duhoc_hanoi

Email: hanoi@vtcorp.vn

Giới Thiệu Học Bổng Pro-Face Đối Tác Channel Liên hệ