Học Bổng Trường Hạn Nộp Giá Trị Đăng ký
Học bổng đại học Northumbria University - kỳ tháng 1/2018 NORTHUMBRIA UNIVERSITY £3000
Học bổng 50% EAST ANGLIA UNIVERSITY 31-05-2017 50% học phí
Học bổng đại học BBP BBP University £2600
Học bổng đại học Anglia Ruskin ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY, CAMBRIDGE & CHELMSFORD £2000
Học bổng đại học Cardiff Metropolitan Cardiff Metropolitan University £2000
Học bổng 50% Sheffield Hallam University 31-05-2017 50% học phí
Học bổng đại học Northumbria Northumbria University £4000
Học bổng đại học Hull HULL UNIVERSITY £3500
Học bổng đại học Edinburgh Napier EDINBURGH NAPIER UNIVERSITY £4000
Học bổng đại học Bangor BANGOR UNIVERSITY £2000 - £5000
Học bổng đại học Huddersfield HUDDERSFIELD UNIVERSITY £4000
Học bổng đại học Lincoln LINCOLN UNIVERSITY £2000 - £5000
Học bổng 50% UNIVERSITY OF NORTHAMPTON 31-05-2017 50% học phí
Học bổng 100% Westminster University 31-05-2017 100% học phí
Academic Excellent Scholarship Northumbria University £1,500 - £2,000
Academic Excellence Scheme University of Northampton £1,000 - £2,000
Full tuition fee waiver* BANGOR UNIVERSITY 31-03-2016 100% Học phí
BU Vice Chancellor’s International Scholarship BOURNEMOUTH UNIVERSITY 31-05-2016 PG: 1 suất 100% Học phí & 10 suất 50% Học phí / UG: 1 suất 100% Học phí
Westminster 175 Scholarship Westminster University 03-05-2015 £3,000 - 50% Học phí
MBA Scholarship Westminster University 03-05-2015 £3,000 - 50% Học phí
Westminster Law Scholarship Westminster University 03-05-2015 100% Học phí
Language Scholarship Westminster University 03-05-2015 100% Học phí
Westminster Half Fee Scholarship Westminster University 03-05-2015 50% Học phí
Westminster Full-Fee Scholarship Westminster University 03-05-2015 100% Học phí
PHd Scholarship Brighton University 2000 GBP or 1500 GBP
International Scholarship Portsmouth University 100%
International Scholarship Northampton University 50%
International Scholarship Ulster University 1000 GBP - 3000 GBP
MBA Scholarship Nottingham Trent University 30-10-2015 7500 GBP
Academic Scholarships Scheme Northumbria University £1,000 - £2,000
Vietnamese Scholarship Newcastle University 3000 GBP
Postgraduate Scholarship Bournemouth University 18-11-2015 50%
International Scholarship Bangor University 30-10-2015 2000 GBP - 5000 GBP
Duke of York Scholarship Huddersfield University 30-10-2015 100% học phí + 4000 GBP
Vietnam Scholarship University of Westminster 30-10-2015 100% học phí
Chancellor’s Masters Scholarships Sussex University 01-04-2015 3,000 GBP
International Scholarship Sussex University 01-04-2015 50% học phí
International Scholarship Edinburgh University 02-05-2015 3,000 GBP - 5,000 GBP
Học bổng sinh viên có thành tích tốt Bath University 01-04-2015 3,000 GBP
MBA Scholarship York St John University 1,700 GBP
International Scholarship Swansea University 01-05-2015 1,000 GBP - 3,000 GBP
International Scholarship Strathcycle university 31-05-2015 4,000 GBP - 6,000 GBP
International Scholarship Southampton University 01-04-2015 3,000 GBP - 5,000 GBP
MBA Scholarship Sheffield Hallam University 01-04-2015 2,250 GBP
International Excellence Scholarships Reading University 4,000 GBP - 5,000 GBP
Học bổng ngành kinh tế Queen Mary University 3,000 GBP
Học bổng sinh viên xuất sắc Postmouth University 01-04-2015 10% học phí
Học bổng sinh viên xuất sắc Plymouth University 01-04-2015 10% học phí
International Scholarship University of Nottingham Trent 01-04-2015 2000 GBP - 4000 GBP
International Scholarship Northampton University 01-04-2015 10%-25%
Học bổng sinh viên xuất sắc Newcastle College 01-04-2015 500 GBP - 1000 GBP
Học bổng sinh viên xuất sắc University of Kent 01-04-2015 5,000 GBP
International Scholarship University of Gloucestershire 01-04-2015 25% - 50%
International University Derby University 01-04-2015 1,000 GBP
International Scholarship University of Conventry 01-04-2015 1,000 GBP
International Scholarship Cardiff Metropolitan University 1,500 GBP
Học bổng sinh viên xuất sắc Canterbury Christ Church 01-04-2015 2,000 GBP
Học bổng sinh viên quốc tế Birmingham City University 01-04-2015 1000 - 2000 GBP
Học bổng sinh viên có bài luận xuất sắc Birmingham Uiversity 01-04-2015 5,000 GBP
MBA Scholarship ASTON UNIVERSITY 50% tuition fee
International scholarship NOTTINGHAM UNIVERSITY 50% tuition fee
Học bổng sinh viên xuất sắc ROYAL HOLLOWAY UNIVERSITY 01-03-2015 10,000 GBP
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế SOUTHAMPTON UNIVERSITY 5000 GBP
INTERNATIONAL SCHOLARSHIP EAST ANGLIA UNIVERSITY 50% - 100%
International scholarship DE MONTFORT UNIVERSITY 5000 GBP - 100% kèm phí ăn ở
Học bổng toàn phần Westminster University 25-04-2015 Học phí, chi phí ăn ở, vé máy bay khứ hồi
Học bổng 100% Huddersfield University 31-07-2015 100% kèm 4,000GBP sinh hoạt phí
InternationalInternational Academic Scholarship Bradford University 2,500 - 3,500 bảng
Arts and Humanities Nottingham Trent University 100%
MSc International Primary Health Care Queen Mary £10,300
International Human Resource Management University of Reading £5,000
Media, Arts and Design Scholarship University of Westminter 100%
Westminter Business School Scholarships University of Westminter 100%
Westminter Business School Scholarship University of Westminter 100%
Global Student Scholarship West of England 100%
Transform together Sheffield Hallam University 100%
Giới Thiệu Học Bổng Pro-Face Đối Tác Channel Liên hệ